Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì II - Chương: Phân bào - Phần 1

Trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

VnDoc xin gửi tới các em học sinh đề cương ôn tập Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 10 học kì II - Phần 1 để củng cố kiến thức phục vụ cho kì thi sắp tới, làm tốt các bài thi, đề thi học kì 2 lớp 10 đạt kết quả cao.

Ngoài việc làm thử Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì 2 - Chương: Phân bào - Phần 1 các bạn có thể làm thêm các bài kiểm tra khác để củng cố chắc kiến thức hơn Sinh học lớp 10 như.

Tham khảo thêm các bài Trắc nghiệm lớp 10 khác tại VnDoc nhé các bạn. Chúc các em học tập tốt!

 

 • Câu 1:
  Trình tự các giai đoạn mà tế bào phải trải qua trong khoảng thời gian giữa 2 lần nguyên phân liên tiếp được gọi là
 • Câu 2:
  Chu kì tế bào bao gồm các pha theo trình tự
 • Câu 3:
  Trong một chu kì tế bào thời gian dài nhất là
 • Câu 4:
  Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kì trung gian là
 • Câu 5:
  Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà gần như không phân chia là
 • Câu 6:
  Hoạt động xảy ra trong pha S của kì trung gian là
 • Câu 7:
  Hoạt động xảy ra trong pha G2 của kì trung gian là
 • Câu 8:
  Quá trình nguyên phân diễn ra gồm các kì
 • Câu 9:
  Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi
 • Câu 10:
  Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi
 • Câu 11:
  Nhiễm sắc thể co xoắn cực đại có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất vào
 • Câu 12:
  Ở kỳ sau của nguyên phân….(1)….trong từng NST kép tách nhau ở tâm động xếp thành hai nhóm….(2)….tương đương, mỗi nhóm trượt về 1 cực của tế bào
 • Câu 13:
  Gà có 2n =78. Vào kỳ trung gian, sau khi xảy ra tự nhân đôi, số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là
 • Câu 14:
  Ở người ( 2n = 46), số NST trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là
 • Câu 15:
  Ở ruồi giấm, có bộ NST 2n = 8 vào kỳ sau của nguyên phân trong một tế bào có
 • Câu 16:
  NST ở trạng thái kép tồn tại trong quá trình nguyên phân ở
 • Câu 17:
  Với di truyền học sự kiện quan trọng nhất trong phân bào là
 • Câu 18:
  Sự tháo xoắn và đóng xoắn của NST thể trong phân bào có ý nghĩa
 • Câu 19:
  Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ (2n) ban đầu sau một lần nguyên phân tạo ra
 • Câu 20:
  Số lượng tế bào con được sinh ra qua n lần nguyên phân từ 1 tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
78 26.872
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

  Xem thêm