Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 4 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 4 CTST Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 4 CTST để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Người đầu tiên phát minh ra kính hiển vi quang học là

 • Câu 2:

  Người đầu tiên quan sát thấy vi khuẩn là

 • Câu 3:

  Các khoang rỗng nhỏ cấu tạo nên vỏ bần của cây sồi mà Robert Hooke quan sát được khi sử dụng kính hiển vi quang học được gọi là

 • Câu 4:

  Schleiden và Schwann có thể đưa ra kết luận “Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào và các sản phẩm của tế bào” dựa trên cơ sở nào sau đây?

 • Câu 5:

  Nội dung nào sau đây không đúng với học thuyết tế bào?

 • Câu 6:

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Các tế bào là đơn vị cơ sở của cơ thể sống.

  (2) Các tế bào có thành phần hóa học tương tự nhau.

  (3) Tất cả các tế bào có vật chất di truyền là RNA.

  (4) Hoạt động sống của tế bào là sự phối hợp hoạt động của các nguyên tử trong tế bào.

  Số phát biểu đúng theo quan điểm của học thuyết tế bào là

 • Câu 7:

  Sự ra đời của học thuyết tế bào không có ý nghĩa nào sau đây?

 • Câu 8:

  Tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể sống là vì

 • Câu 9:

  Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể sống là vì

 • Câu 10:

  Một sinh vật đơn bào khác một tế bào trong cơ thể sinh vật đa bào ở điểm là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 14
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm