Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 18 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 18 CTST Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 18 CTST để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được VnDoc tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST có đáp án kèm theo. Qua bài viết bạn đọc có thể ôn tập nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về chu kì tế bào?
 • Câu 2: Các tế bào mới được tạo ra sau chu kì tế bào có đặc điểm như thế nào?
 • Câu 3: Đối với sinh vật đa bào sinh sản hữu tính, chu kì tế bào không vai trò nào sau đây?
 • Câu 4: Ở tế bào nhân thực, chu kì tế bào bao gồm 2 giai đoạn là
 • Câu 5: Trong chu kì tế bào, pha nào sau đây không thuộc kì trung gian?
 • Câu 6: Cho các pha sau:

  (1) Pha S.

  (2) Pha M.

  (3) Pha G1.

  (4) Pha G2.

  Trình tự các pha diễn ra trong kì trung gian của tế bào sinh vật nhân thực là

 • Câu 7: Sự nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể diễn ra ở
 • Câu 8: Pha M gồm 2 quá trình là
 • Câu 9: Trình tự các kì diễn ra trong pha phân chia tế bào (pha M) của chu kì tế bào là
 • Câu 10: Vai trò của quá trình phân chia nhân trong pha M là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 172
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm