Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 10 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 10 CTST Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 10 CTST để bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 10 CTST được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST có đáp án kèm theo. Bài viết giúp ban đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1: Cho các bước thực hành sau:

  (1) Nhỏ một giọt nước ao, hồ,... lên một lam kính sạch.

  (2) Đưa lên kính hiển vi và quan sát ở vật kính 40×.

  (3) Đặt lamen lên giọt nước, dùng giấy thấm nếu có nước tràn.

  (4) Vẽ và chú thích các thành phần của tế bào quan sát được.

  Trình tự đúng để quan sát tế bào vi khuẩn lam là

 • Câu 2: Người ta thường dùng nguồn nào sau đây để thu mẫu vi khuẩn lam?
 • Câu 3: Để quan sát được tế bào biểu bì lá thài lài tía cần phải sử dụng thiết bị nào dưới đây?
 • Câu 4: Cho các bước thực hiện thí nghiệm như sau:

  (1) Dùng kim mũi mác bóc một lớp mỏng biểu bì mặt dưới của lá thài lài tía và đặt lên lam kính đã có sẵn một giọt nước cất.

  (2) Đặt cố định tiêu bản trên bàn kính.

  (3) Cắt lá thài lài tía thành những miếng nhỏ có kích thước khoảng 1 cm × 1 cm.

  (4) Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi để nhận biết các tế bào ở vật kính 10× và 40×.

  (5) Đặt lamen lên lớp biểu bì, dùng giấy thấm nếu có nước tràn ra ngoài.

  Trình tự đúng để tiến hành quan sát tế bào lá thài lài tía là

 • Câu 5: Trong thí nghiệm quan sát tế bào thực vật, để bóc 1 lớp mỏng biểu bì mặt dưới của lá thài lài tía cần sử dụng dụng cụ nào sau đây?
 • Câu 6: Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát tế bào, ta nên quan sát ở các vật kính như thế nào?
 • Câu 7: Khi quan sát tiêu bản tế bào biểu bì mặt dưới của lá thài lài tía, thấy xuất hiện các cấu trúc gồm hai tế bào hình hạt đậu úp vào nhau. Các cấu trúc này là loại tế bào nào của lá?
 • Câu 8: Để quan sát rõ tế bào thực vật, cần phải lưu ý điều gì khi tách lớp biểu bì?
 • Câu 9: Trong thí nghiệm quan sát tế bào niêm mạc miệng, việc sử dụng dung dịch xanh methylene có tác dụng
 • Câu 10: Khi quan sát tế bào niêm mạc miệng ở vật kính 40×, bào quan có thể quan sát được là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 11
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm