Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 11 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 11 CTST Online

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 11 CTST được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết đã tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1: Trao đổi chất ở tế bào gồm
 • Câu 2: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai mặt là
 • Câu 3: Quá trình đồng hóa khác quá trình dị hóa ở điểm là
 • Câu 4: Quá trình trao đổi chất qua màng sinh chất là
 • Câu 5: Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất có thể diễn ra theo mấy hình thức trong số các hình thức vận chuyển dưới đây?

  (1) Vận chuyển chủ động.

  (2) Vận chuyển thụ động.

  (3) Xuất bào.

  (4) Nhập bào.

 • Câu 6: Cho các đặc điểm sau:

  (1) Kích thước nhỏ.

  (2) Tan trong nước.

  (3) Tan trong lipid.

  Đặc điểm của chất được khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid kép của màng sinh chất là

 • Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hình thức vận chuyển thụ động?
 • Câu 8: Nước được vận chuyển qua màng tế bào nhờ hình thức vận chuyển nào sau đây?
 • Câu 9: Tốc độ vận chuyển thụ động các chất qua màng phụ thuộc chủ yếu vào
 • Câu 10: Dựa vào nồng độ chất tan của môi trường so với nồng độ chất tan trong tế bào, môi trường được chia thành
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 21
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm