Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 21 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 21 CTST Online

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 21 CTST được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1: Công nghệ tế bào là
 • Câu 2: Cơ sở khoa học của công nghệ tế bào dựa trên đặc tính nào sau đây?
 • Câu 3: Các tế bào toàn năng có khả năng nào sau đây?
 • Câu 4: Nhân tố nào sau đây có vai trò quan trọng nhất trong điều khiển sự biệt hóa bằng thành phần môi trường?
 • Câu 5: Để tạo ra hàng loạt cây trồng từ một phần của cây mẹ mà vẫn giữ được các đặc tính di truyền thì cần sử dụng phương pháp nào sau đây?
 • Câu 6: Cho các phát biểu sau đây:

  (1) Các cây con được tạo ra nhờ quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

  (2) Các cây con được tạo ra có vật chất di truyền trong nhân giống cây mẹ.

  (3) Các cây con được tạo ra có năng suất và chất lượng cao vượt trội so với cây mẹ.

  (4) Các cây con được tạo ra luôn có năng suất và chất lượng giống nhau.

  Số phát biểu đúng khi nói về phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là

 • Câu 7: Cho các bước thực hiện sau đây:

  (1) Nuôi cấy tế bào trong môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo mô sẹo.

  (2) Chuyển các cây non ra trồng trong bầu đất hoặc vườn ươm.

  (3) Tách mô phân sinh từ đỉnh sinh trưởng hoặc từ các tế bào lá non.

  (4) Nuôi cấy mô sẹo trong môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo cây con.

  Trình tự thực hiện nuôi cấy mô tế bào ở thực vật là

 • Câu 8: So với phương pháp sinh sản hữu tính, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật có ưu điểm nào sau đây?
 • Câu 9: Cho các thành tựu sau đây:

  (1) Nhân nhanh nhiều giống cây trồng

  (2) Tạo ra nhiều giống cây trồng biến đổi gene

  (3) Tạo ra cây mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau khác nhau

  (4) Bảo tồn nhiều loài thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng

  Trong các thành tựu trên, số thành tựu của công nghệ tế bào là

 • Câu 10: Công nghệ tế bào động vật gồm những kĩ thuật chính nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 170
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm