Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 15 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 15 CTST Online

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 15 CTST được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 15 CTST được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1: Quá trình tổng hợp các chất trong tế bào là
 • Câu 2: Cho các quá trình sau đây:

  (1) Sự hình thành nucleic acid từ các nucleotide.

  (2) Sự hình thành protein từ các amino acid.

  (3) Sự hình thành lipid từ glycerol và acid béo.

  (4) Sự hình thành lactose từ glucose và galactose.

  Trong các quá trình trên, có bao nhiêu quá trình là quá trình tổng hợp các chất trong tế bào?

 • Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình tổng hợp các chất trong tế bào?
 • Câu 4: Năng lượng được tích lũy qua quá trình tổng hợp các chất trong tế bào tồn tại ở dạng
 • Câu 5: Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh sáng được gọi là quá trình
 • Câu 6: Cho các chất sau:

  (1) Khí cacbonic.

  (2) Nước.

  (3) Oxygen.

  (4) Glucose.

  (5) Khí nitrogen.

  Trong các chất trên, có bao nhiêu chất là nguyên liệu cho quá trình quang hợp?

 • Câu 7: Pha sáng của quá trình quang hợp được diễn ra ở
 • Câu 8: Bản chất của pha sáng là
 • Câu 9: Oxygen được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ
 • Câu 10: Sự kiện nào sau đây không xảy ra trong pha sáng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm