Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 3 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 3 CTST Online

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 3 CTST được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST, giúp bạn đọc có thể trau dồi nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Các cấp độ tổ chức của thế giới sống là

 • Câu 2:

  Cấp độ tổ chức nào sau đây không phải là cấp độ tổ chức sống?

 • Câu 3:

  Cho các cấp độ tổ chức sống sau:

  (1) Phân tử.

  (2) Tế bào.

  (3) Mô.

  (4) Cơ quan.

  (5) Cơ thể.

  (6) Quần thể.

  (7) Quần xã - hệ sinh thái.

  Số cấp độ tổ chức sống cơ bản là

 • Câu 4:

  Cấp độ tổ chức sống nào sau đây được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất?

 • Câu 5:

  Nhiều tế bào có cùng chức năng tập hợp thành cấp độ tổ chức nào sau đây?

 • Câu 6:

  Tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất vì

 • Câu 7:

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Mô là tập hợp các tế bào có cùng chức năng.

  (2) Cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng nhất định.

  (3) Quần thể là tập hợp các cá thể khác loài phân bố trong một khu vực nhất định.

  (4) Quần xã gồm nhiều hệ sinh thái phân bố trong khu vực địa lí nhất định.

  Số phát biểu đúng là

 • Câu 8:

  Đặc điểm nào sau đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ về cấu trúc của các cấp độ tổ chức sống?

 • Câu 9:

  Cấp độ tổ chức sống nào sau đây không tồn tại trong cơ thể của một sinh vật đa bào?

 • Câu 10:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 15
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm