Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 17 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 17 CTST Online

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 17 CTST được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được VnDoc tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1: Thông tin giữa các tế bào là
 • Câu 2: Phương thức truyền thông tin giữa các tế bào phụ thuộc vào
 • Câu 3: Cho các phương thức truyền thông tin sau:

  (1) Truyền tin qua khoảng cách xa.

  (2) Truyền tin nhờ các mối nối giữa các tế bào.

  (3) Truyền tin cục bộ.

  (4) Truyền tin nhờ tiếp xúc trực tiếp.

  Các tế bào ở gần nhau có thể sử dụng các phương thức truyền thông tin là

 • Câu 4: Tuyến yên sản xuất hormone sinh trưởng, hormone này đến kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào xương, giúp phát triển xương. Kiểu truyền thông tin giữa các tế bào trong trường hợp này là
 • Câu 5: Cho các giai đoạn sau đây:

  (1) Giai đoạn truyền tin.

  (2) Giai đoạn đáp ứng.

  (3) Giai đoạn tiếp nhận.

  Quá trình truyền tin giữa các tế bào diễn ra theo trình tự nào sau đây?

 • Câu 6: Sự kiện nào sau đây khởi đầu cho quá trình truyền tin giữa các tế bào?
 • Câu 7: Cho các trường hợp sau đây:

  (1) Một phân tử truyền tin bị sai hỏng.

  (2) Thụ thể không tiếp nhận phân tử tín hiệu.

  (3) Thụ thể tiếp nhận phân tử tín hiệu mạnh mẽ.

  Trong các trường hợp trên, số trường hợp chắc chắn không xảy ra sự đáp ứng tế bào là

 • Câu 8: Trong quá trình truyền tin, sự đáp ứng tế bào có thể diễn ra
 • Câu 9: Thụ thể của hormone testosterone sẽ
 • Câu 10: Mỗi tế bào chỉ đáp ứng với một hoặc một số tín hiệu nhất định vì
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 113
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm