Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 22 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 22 CTST Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 22 CTST để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vi sinh vật?
 • Câu 2: Kích thước nhỏ đem lại lợi thế nào sau đây cho vi sinh vật?
 • Câu 3: Cho các nhóm sinh vật sau đây:

  (1) Vi khuẩn

  (2) Động vật nguyên sinh

  (3) Động vật không xương sống

  (4) Vi nấm

  (5) Vi tảo

  (6) Rêu

  Số nhóm sinh vật thuộc nhóm vi sinh vật là

 • Câu 4: Vi sinh vật nào sau đây có cấu tạo nhân sơ?
 • Câu 5: Nhóm vi sinh vật nhân sơ thuộc giới sinh vật nào sau đây?
 • Câu 6: Cho các kiểu dinh dưỡng sau:

  (1) Quang tự dưỡng

  (2) Hóa tự dưỡng

  (3) Quang dị dưỡng

  (4) Hóa dị dưỡng

  Trong các kiểu dinh dưỡng trên, số kiểu dinh dưỡng có ở vi sinh vật là

 • Câu 7: Căn cứ vào nguồn carbon, vi sinh vật có các kiểu dinh dưỡng là

  A. quang tự dưỡng và quang dị dưỡng.

 • Câu 8: Kiểu dinh dưỡng có nguồn năng lượng từ ánh sáng và nguồn carbon từ CO2 là
 • Câu 9: Các vi khuẩn nitrate hoá, vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh có kiểu dinh dưỡng là
 • Câu 10: Trong các vi sinh vật gồm vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục, vi nấm, tảo lục đơn bào, loài vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng khác với các vi sinh vật còn lại là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 306
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm