Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 1 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 1 CTST Online

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 1 CTST được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Đâu không phải là đối tượng nghiên cứu của Sinh học

 • Câu 2:

  Đối tượng nghiên cứu của Sinh học là

 • Câu 3:

  Trong các lĩnh vực sau đây, có bao nhiêu lĩnh vực thuộc ngành Sinh học?

  (1) Di truyền học.

  (2) Sinh học tế bào.

  (3) Khoa học Trái Đất.

  (4) Vi sinh vật học.

  (5) Hóa học.

  (6) Công nghệ Sinh học.

 • Câu 4:

  Mục tiêu nào dưới đây không đúng khi nói về mục tiêu học tập môn Sinh học?

 • Câu 5:

  Trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về vai trò của Sinh học?

  (1) Làm thay đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp.

  (2) Làm thay đổi mạnh mẽ nền công nghiệp.

  (3) Giúp giảm tỉ lệ bệnh tật ở người.

  (4) Giúp đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của con người.

  (5) Giúp gia tăng tuổi thọ cho con người.

 • Câu 6:

  Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của Sinh học trong tương lai?

 • Câu 7:

  Ngành nghề liên quan đến Sinh học nào sau đây thuộc nhóm ngành Sinh học cơ bản?

 • Câu 8:

  Ngành Khoa học môi trường mang lại thành tựu nào sau đây?

 • Câu 9:

  Ngành nghề liên quan đến sinh học nào sau đây thuộc nhóm ngành ứng dụng sinh học?

 • Câu 10:

  Ngành nghề nào sau đây có vai trò sản xuất các loại vaccine, enzyme, kháng thể, thuốc,… nhằm phòng và chữa trị nhiều bệnh ở người?

 • Câu 11:

  Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của Sinh học đối với phát triển bền vững?

 • Câu 12:

  Khi nghiên cứu và ứng dụng sinh học, hành vi nào sau đây không trái với đạo đức sinh học?

 • Câu 13:

  Hoạt động nào sau đây không thể hiện vai trò của Sinh học đối với sự phát triển kinh tế?

 • Câu 14:

  Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về mối quan hệ giữa sự phát triển của sinh học và sự phát triển của kinh tế, công nghệ?

 • Câu 15:

  Những hiểu biết về não bộ mang lại bao nhiêu lợi ích cho con người trong các lợi ích sau đây?

  (1) Chủ động đưa ra các phương pháp cải thiện trí nhớ.

  (2) Tư vấn và chữa trị các vấn đề về tâm lí.

  (3) Tạo ra các sinh vật biến đổi gen mang lại lợi ích cho con người.

  (4) Nhân nhanh giống cây trồng bằng nuôi cấy mô.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm