Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 8 CTST

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 8 CTST Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 8 CTST để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Sinh vật nào sau đây được cấu tạo từ các tế bào nhân sơ?

 • Câu 2:

  Đặc điểm nào sau đây không đúng với tế bào nhân sơ?

 • Câu 3:

  Các thành phần chính của tế bào nhân sơ gồm

 • Câu 4:

  Thành phần nào sau đây không có ở tế bào nhân sơ?

 • Câu 5:

  Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ

 • Câu 6:

  Thành tế bào vi khuẩn không có chức năng nào sau đây?

 • Câu 7:

  Dựa vào cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào, vi khuẩn được chia thành các nhóm là

 • Câu 8:

  Thành tế bào của vi khuẩn Gram dương khác thành tế bào của vi khuẩn Gram âm ở điểm là

 • Câu 9:

  Dựa vào tính kháng nguyên ở bề mặt tế bào, bệnh do vi khuẩn Gram âm gây ra sẽ nguy hiểm hơn bệnh do vi khuẩn Gram dương gây ra vì

 • Câu 10:

  Cho các đặc điểm sau đây:

  (1) Nằm ngay dưới thành tế bào.

  (2) Được cấu tạo từ lớp kép phospholipid và protein.

  (3) Có chức năng quy định hình dạng và bảo vệ tế bào.

  (4) Là nơi diễn ra một số quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào.

  Số đặc điểm đúng với đặc điểm của màng sinh chất ở vi khuẩn là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 15
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Xem thêm