Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì II - Chương: Phân bào - Phần 2

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Các em học sinh hãy tiếp tục ôn tập với Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì II - Phần 2 để củng cố kiến thức cho bản thân nhé. Chúc các em luôn tự tin hoàn thành mọi bài tập và đạt kết quả cao qua mỗi kì thi!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì II - Phần 1

 • Câu 1:
  Ý nghĩa của quá trình nguyên phân
 • Câu 2:
  Ý nghĩa cơ bản nhất về mặt di truyền của nguyên phân xảy ra bình thường trong tế bào 2n là
 • Câu 3:
  Từ một hợp tử của ruồi giấm( 2n = 8) nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động có ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu?
 • Câu 4:
  Bộ NST của 1 loài là 2n = 14( Đậu Hà lan ), số lượng NST kép, số crômatit, số tâm động ở kì giữa của nguyên phân là
 • Câu 5:
  Số lượng tế bào ban đầu, biết số tế bào con được sinh ra là 384 tế bào đã trãi qua 5 lần nguyên phân
 • Câu 6:
  Có 8 tế bào sinh dưỡng của ngô cùng nguyên phân liên tiếp 4 đợt, người ta thấy môi trường nội bào phải cung cấp 2400 NST đơn để hình thành các tế bào con. Bộ NST của tế bào sinh dưỡng của ngô là
 • Câu 7:
  Một tế bào sinh dưỡng của cà chua (2n = 24) thực hiện nguyên phân liên tiếp 3 đợt. Ở đợt nguyên phân cuối cùng, vào kì giữa số cromatit là
 • Câu 8:
  Bộ NST của loài được kí hiệu AaBbDd, kí hiệu bộ NST của loài ở kì đầu của nguyên phân là
 • Câu 9:
  Loại TB xảy ra quá trình giảm phân
 • Câu 10:
  Khi giảm phân, hiện tượng trao đổi đoạn trên cặp NST kép tương đồng xảy ra ở
 • Câu 11:
  Các hoạt động của NST trong kì đầu của giảm phân I theo thứ tự là:
  (1)- Các NST kép co xoắn. (2)-Từng cặp NST kép tương đồng tiếp hợp với nhau. (3)- Có thể trao đổi chéo (4)- Các NST kép trong cặp tương đồng tách rời (5)- NST nhân đôi.
  Phương án đúng
 • Câu 12:
  Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo ở kì đầu I của giảm phân I
 • Câu 13:
  Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là
 • Câu 14:
  Trong giảm phân, các NST kép của cặp tương đồng di chuyển đến 2 cực đối diện trong kì
 • Câu 15:
  Kết quả của lần phân bào I trong giảm phân, từ 1 tế bào tạo ra
 • Câu 16:
  Trong giảm phân, sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra ở
 • Câu 17:
  Trong quá trình giảm phân, các NST chuyển từ trạng thái kép sang trạng thái đơn bắt đầu từ kỳ
 • Câu 18:
  Kết quả của quá trình giảm phân là
 • Câu 19:
  Mỗi tế bào sinh trứng sau giảm phân tạo nên
 • Câu 20:
  Mỗi tế bào sinh tinh sau giảm phân tạo ra
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 7.020
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

Xem thêm