Bài tập trắc ngiệm Lịch sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Câu hỏi trắc ngiệm Lịch sử 8

Mời các bạn cùng làm bài Bài tập trắc ngiệm Lịch sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX do VnDoc sưu tầm và đăng tải, củng cố lý thuyết bài học, làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau nhằm nâng cao thành tích học lớp 8.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam (tiếp)

 • 1
  Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm 60 của thế kỉ XIX như thế nào?
 • 2
  Cuộc khởi nghĩa của binh lính và dân phu năm 1866 dưới sự tham gia của một số sĩ phu, quan lại quý tộc nổ ra ở đâu?
 • 3
  Cuộc nổi dậy của Cai tổng Vàng - Nguyễn Thịnh diễn ra ở đâu?
 • 4
  Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì?
 • 5
  Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỉ XIX, một yêu cầu đặt ra đó là:
 • 6
  Từ năm 1863 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình bao nhiêu bản điều trần?
 • 7
  Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ là sự kết tinh của những yếu tố nào?
 • 8
  Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng vua Tự Dức 2 bản “Thời vụ sách”, đề nghị cải cách vấn đề gì?
 • 9
  Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển nào để thông thương?
 • 10
  Lí do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện thực?
 • 11
  Việc triều đình Huế từ chối cải cách đã đưa đến hậu quả gì?
 • 12
  Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX?
 • 13
  “Bộ máy chính quyền TW đến địa phương mục ruỗng, nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn giữa dân tộc ngày càng gay gắt”. Đó là tình hình Việt Nam vào thời gian nào?
 • 14
  Năm 1866, đặc biệt nổ ra cuộc khởi nghĩa của binh lính và dân phu tại.
 • 15
  Trước tình hình đất nước ngày càng nguy khốn, đồng thời xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, một số quan lại, sĩ phu yêu nước đã mạnh dạn đề nghị gì với nhà nước phong kiến?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.454
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm