Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam (tiếp)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8

Mời các bạn cùng làm bài Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam (tiếp) nhằm củng cố lý thuyết được học, rèn luyện nâng cao thành tích học môn Lịch sử 8.

Bài tập trắc ngiệm Lịch sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (tiếp theo)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ:
 • 2
  Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động đến giai cấp nông dân Việt Nam như thế nào?
 • 3
  Từ chỗ là giai cấp ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIX, giờ đây giai cấp địa chủ phong kiến đã thay đổi như thế nào?
 • 4
  Đô thị Việt Nam ra đời và phát triển ngày càng nhiều vào khoảng thời gian nào
 • 5
  Cùng với sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới đã xuất hiện đó là:
 • 6
  Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, số lượng công nhân Việt Nam có khoảng bao nhiêu người?
 • 7
  Mầm mống ra đời của tầng lớp tư sản dân tộc xuất phát từ đâu?
 • 8
  Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ?
 • 9
  Đầu thế kỉ XX, những sự kiện nào trên thế giới tác động đến xã hội Việt Nam?
 • 10
  “Vậy bây giờ muốn tìm ngoại viện không gì bằng sang Nhật là hơn cả”. Đó là câu nói của ai?
 • 11
  Điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX?
 • 12
  Tại sao các nhà yêu nước lúc bấy giờ lại muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?
 • 13
  Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những thông tin về tình hình thế giới mà trước hết là các nước nào đã xâm nhập vào Việt Nam?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 8 Kết nối tri thức

  Xem thêm