Bài tập Vật lý lớp 6: Đo thể tích chất lỏng

Bài tập Đo thể tích chất lỏng có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập Vật lý lớp 6: Đo thể tích chất lỏng. Đây là bài tập trực tuyến trên VnDoc với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 6 có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức được học về Đo thể tích chất lỏng trong chương 1 Vật lý 6.

Chuyên mục Bài tập Vật lý lớp 6 bao gồm hệ thống các bài tập theo từng đơn vị bài học với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả. Đề được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

 • Bài 1:

  Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít:

 • Bài 2: Khi đo thể tích chất lỏng cần:
 • Bài 3:

  Điền số thích hợp vào chỗ trống: 3{{m}^{3}}=……….lít =……….ml

 • Bài 4: Đơn vị đo thể tích thường dùng là:
 • Bài 5: Đo thể tích chất lỏng người ta thường dùng dụng cụ:
 • Bài 6:

  Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có độ chia nhỏ nhất 0,5 c{{m}^{3}}. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:

 • Bài 7: Giới hạn đo của bình chia độ là:
 • Bài 8: Đơn vị đo thể tích thường dùng là:
 • Bài 9: Nếu trên một hộp nhựa có ghi 3.5 lít, thì có nghĩa là:
 • Bài 10: Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN là 0,5 cm3. Hãy chỉ ra kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 225
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm