Bài tập Vật lý lớp 6: Khối lượng riêng, Trọng lượng riêng

Bài tập Khối lượng riêng, Trọng lượng riêng có đáp án

Bài tập Vật lý lớp 6: Khối lượng riêng, Trọng lượng riêng là bài tập trực tuyến trên VnDoc với 10 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 6 có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức được học trong chương 1 Vật lý 6.

VnDoc giới thiệu chuyên mục Bài tập Vật lý lớp 6 bao gồm hệ thống các bài tập theo từng đơn vị bài học với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả. Đề được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

 • Bài 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
 • Bài 2: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của trọng lượng riêng:
 • Bài 3:
  Biết thể tích đá là 0,5m^2, khối lượng riêng của đá là 2600kg/m^3. Vậy khối lượng của đá là bao nhiêu?
  Trả lời:
  Khối lượng của đá là .........kg
  1300
  Đáp án: Áp dụng công thức: m = D.V nên ta có: m=0,5.2600=1300(kg)
 • Bài 4: Muốn đo khối lượng riêng của các viên bi thuỷ tinh ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.
 • Bài 5: Trong các câu sau đây, câu nào không đúng?
 • Bài 6: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
 • Bài 7:

  Gọi d và D lần lượt là trọng lượng riêng và khối lượng riêng. Mối liên hệ giữa d và D là:

  - Khối lượng riêng Khối lượng riêng, Trọng lượng riêng

  - Trọng lượng riêng Khối lượng riêng, Trọng lượng riêng

  ⇒ Đáp án B

 • Bài 8: Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?
 • Bài 9: Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?
 • Bài 10:

  Biết rằng trọng lượng của vật càng giảm khi đưa vật lên càng cao so với mặt đất. Khi đưa một vật lên cao dần, kết luận nào sau đây là đúng? Coi trong suốt quá trình đó vật không bị biến dạng.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý 6 Xem thêm