Bài tập về so sánh kép

Bài tập về so sánh kép có đáp án

Bài tập về so sánh kép gồm các dạng bài trắc nghiệm so sánh kép trong tiếng Anh có đáp án, giúp các bạn nắm vững được ngữ pháp của bản thân. Đặc biệt So sánh kép – dạng bài tập vô cùng phổ biến trong các bài thi Toeic, Ielts chính vì vậy bên cạnh việc ôn luyện, các bạn có thể biết được kết quả của bản thân thông qua điểm số của bài thi Bài tập về so sánh kép Online trên VnDoc.com. Hãy cùng luyện tập nhuần nhuyễn dạng bài tập này ngay thôi nào!

 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. The apartment is big. The rent is high.
 • 2. We set off soon. We will arrive soon.
 • 3. The joke is good. The laughter is loud.
 • 4. She gets fat. She feels tired.
 • 5. As he gets older, he wants to travel less.
 • 6. The children are excited with the difficult games.
 • 7. People dive fast. Many accidents happen.
 • 8. I meet him much. I hate him much.
 • 9. My boss works better when he is pressed for time.
 • 10. As he has much money, he wants to spend much.
 • 11. If you read many books, you will have much knowledge.
 • 12. He speaks too much and people feel bored.
 • 13. The growth in the economy makes people’s living condition better.
 • 14. He learned a lot of things as he traveled far.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
32 15.819
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm