Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Điện tích - định luật cu lông

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11: Điện tích - định luật cu lông với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện trong các môi trường

 • Câu 1:

  Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?

 • Câu 2:

  Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

 • Câu 3:

  Điện tích điểm là

 • Câu 4:

  Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai là

 • Câu 5:

  Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

 • Câu 6:

  Nhận xét không đúng về điện môi là:

 • Câu 7:

  Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp

 • Câu 8:

  Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây?

 • Câu 9:

  Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong

 • Câu 10:

  Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu – lông tăng 2 lần thì hằng số điện môi

 • Câu 11:

  Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của

 • Câu 12:

  Trong vật nào sau đây không có điện tích tự do?

 • Câu 13:

  Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4/3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

 • Câu 14:

  Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

 • Bài 15.

  Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 343
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm