Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 • Câu 1:

  Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải làm như thế nào?

 • Câu 2:

  Quy mô dân số là gì?

 • Câu 3:

  Cơ cấu dân số là gì?

 • Câu 4:

  Phân bố dân cư là gì?

 • Câu 5:

  Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

 • Câu 6:

  Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Câu 7:

  Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Câu 8:

  Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Câu 9:

  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Câu 10:

  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Câu 11:

  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Câu 12:

  Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

 • Câu 13:

  Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

 • Câu 14:

  Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

 • Câu 15:

  Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.316
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm GDCD 11

  Xem thêm