Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm có bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án kèm theo giúp bạn đọc trau dồi được kiến thức về bài học chính sách đối ngoại. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Để phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta là đẩy mạnh hoạt động

 • Câu 2:

  Chính sách đối ngoại có vai trò

 • Câu 3:

  Một trong các phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại là:

 • Câu 4:

  Tại sao thực hiện chính sách đối ngoại là một tất yếu khách quan

 • Câu 5:

  Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là nội dung của

 • Câu 6:

  Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là

 • Câu 7:

  Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ( APFC) năm

 • Câu 8:

  Việc làm nào dưới đây không thuộc nguyên tắc “Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”? 

 • Câu 9:

  Một trong những nội dung nói về nhiệm vụ của đối ngoại là: 

 • Câu 10:

  Hoạt động đối ngoại chỉ bền vững và mang lại hiệu quả khi dựa trên cơ sở:

 • Câu 11:

  Việt Nam là một trong những thành viên tham gia sáng lập tổ chức nào sau đây?

 • Câu 12:

  Mở rộng quan hệ đối ngoại giúp đất nước ta:

 • Câu 13:

  Một trong các nhiệm vụ quan trọng của chính sách đối ngoại là

 • Câu 14:

  Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi yêu cầu điều gì?

 • Câu 15:

  Trong quan hệ quốc tế hiện nay, xu thế nào dưới đây được coi là nổi trội và tác động sâu sắc đến đường lối, chính sách đối ngoại của nước ta?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 15
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm