Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 15 phút môn Giáo dục công dân lớp 11

Mời các bạn cùng làm Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2016 - 2017, do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại kiến thức đã học đồng thời làm quen nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm công dân khác nhau.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - Phần 2

 • 1
  Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội?
 • 2
  Sức lao động là:
 • 3
  Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình?
 • 4
  Trong tư liệu lao động, bộ phận nào cần được phát triển đi trước một bước so với đầu tư sản xuất trực tiếp?
 • 5
  Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm:
 • 6
  Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?
 • 7
  Nhận định đúng về phát triển kinh tế:
 • 8
  Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố nào bắt nguồn từ tự nhiên?
 • 9
  Hàng hóa là:
 • 10
  Bản chất của tiền tệ là gì?
 • 11
  Giá cả của hàng hóa là:
 • 12
  Thị trường bao gồm những yếu tố cơ bản nào?
 • 13
  Chức năng tiền tệ thế giới được sử dụng khi nào?
 • 14
  Hãy chỉ ra đâu là chức năng của tiền tệ?
 • 15
  Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?
 • 16
  Tiền tệ có 5 chức năng. Chức năng nào không đòi hỏi nhất thiết là tiền vàng?
 • 17
  Tiền tệ ra đời là do:
 • 18
  Công thức của lưu thông hàng hóa khi tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi là:
 • 19
  Khi nào sản phẩm của lao động mang hình thái hàng hóa?
 • 20
  "Khi giá cả một loại hàng hóa nào đó tăng lên thì người sản xuất nói chung sẽ tăng sản xuất mặt hàng ấy, nhưng có thể làm cho người tiêu dùng giảm nhu cầu về hàng hóa ấy". Nhận định trên phản ánh chức năng nào của thị trường?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 423
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 11 Xem thêm