Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Duy Tiên A, Hà Nam năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Giáo dục công dân

Xin mời các em học sinh tham gia làm bài Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Duy Tiên A, Hà Nam năm học 2016 - 2017 trên VnDoc.com để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

 • I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)
  Câu 1:
  Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?
 • Câu 2:
  Vì sao Đảng và nhân dân ta kiên trì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa?
 • Câu 3:

  Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?

 • Câu 4:

  Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua

 • Câu 5:

  Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

 • Câu 6:

  Để xác định thành phần kinh tế, chúng ta căn cứ vào

 • Câu 7:

  Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là

 • Câu 8:

  Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

 • Câu 9:

  Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm

 • Câu 10:
  Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động?
 • Câu 11:

  Trong thời bình ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của

 • Câu 12:

  Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình

 • Phần tự luận (7,0 điểm)
  Câu 1. Trình bày, phân tích nhiệm vụ và phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà nước ta

  * Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo:

  • Nâng cao dân trí:
   • Là nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân
   • Nước ta đã tiến hành phổ cập giáo dục. Đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học; tiến tới phổ cập THCS và THPT
   • Hiện nay, tỉ lệ thanh niên Việt Nam từ 15-24 tuổi biết chữ đạt 95%...
  • Đào tạo nhân lực: Là đào tạo đội ngũ những người lao động có đủ tri thức, kỹ năng, tay nghề, sức khỏe và đạo đức tốt để đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ CNH-HĐH
  • Bồi dưỡng nhân tài: Là quan tâm, bồi dưỡng những người có tài để họ cống hiến nhiều hơn cho đất nước

  * Phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo:

  • Nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo
   • Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học: Nội dung học phù hợp hơn với thực tế cuộc sống. Phương pháp dạy và học từ chỗ học sinh thụ động tiếp thu kiến thức của thầy giáo sang chỗ các em chủ động, sáng tạo trong lĩnh hội tri thức còn giáo viên là người hướng dẫn, điều khiển việc học cho học sinh.
   • Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục
  • Mở rộng quy mô giáo dục: Hệ thống giáo dục mở rộng từ cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các trường dạy nghề, đại học và sau đại học
  • Ưu tiên đầu tư cho giáo dục: Chi 20% ngân sách của nhà nước cho giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.
  • Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục: Với chương trình phổ cập giáo dục và ưu tiên cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhà nước ta đã tạo diều kiện để tất cả mọi người đều có cơ hội được học tập, được phát triển tài năng.
  • Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Đa dạng hóa các loại hình trường lớp, các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập
  • Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo: Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.
 • Câu 2:
  Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì vậy dẫn đến tình trạng công nhân của nhiều khu công nghiệp đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Nhà nước ta phải có những hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự. Hãy nêu rõ nhận định của em về vấn đề trên? Từ đó, em hãy nêu ngắn gọn phương hướng của Đảng và Nhà nước ta về chính sách đối ngoại trong thời kỳ mới
  • Việc tham gia biểu tình đòi chính phủ ta phải có hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự là sai vì nếu chúng ta hành động như thế sẽ rất không có lợi cho đất nước ta. Do đó em không tham gia.
  • Phương hướng của Đảng trong phát triển chính sách đối ngoại:
   • Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác
   • Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới
   • Phát triển công tác đối ngoại nhân dân
   • Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người, kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.
   • Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 Xem thêm