Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm học 2019 - 2020 (Đề 2)

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm học 2019 - 2020 (Đề 2) với bộ câu hỏi được xây dựng theo cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 11 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện đạt hiệu quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11 gồm bộ câu hỏi được xây dựng theo cấu trúc chương trình học SGK 11, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện, đánh giá năng lực trực tiếp của bản thân cho kì thi sắp diễn ra.

 • 1
  Cho dung dịch chứa 4,4 gam CH3CHO tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư). Sau phản ứng thu được m gam bạc. Giá trị m là
 • 2
  Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là
 • 3
  Tính chất hoá học đặc trưng của ankan là
 • 4
  Anken có đồng phân hình học là
 • 5
  Chất trùng hợp tạo ra cao su BuNa là
 • 6
  Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là
 • 7
  Metanol có công thức là
 • 8
  Trong các ancol sau, ancol tách 1 phân tử nước cho 2 sản phẩm là
 • 9
  Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metyl propen tác dụng với HCl là
 • 10
  Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch KMnO4
 • 11
  Cho 4,6 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư, thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc). CTPT của X là (Cho C = 12; H = 1; O = 16)
 • 12
  Cho các chất sau: CH3CH2CHO (1), CH2=CHCHO (2), CH3COCH3 (3), CH2=CHCH2OH (4). Những chất tác dụng hoàn toàn với H2 dư (Ni, t0) cho cùng một sản phẩm là
 • 13
  Đốt cháy 1 hidrocacbon X mạch hở thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. X là
 • 14
  Cho hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 tham gia phản ứng là 24 gam. Thể tích khí etilen (ở đktc) có trong hỗn hợp đầu là
 • 15
  Có 2 bình chứa hai khí riêng biệt mất nhãn là metan và etilen. Để phân biệt chúng ta dùng
 • 16
  Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 có tên là
 • 17
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H10 thu được 17,6 g CO2 và 10,8 g H2O. Giá trị m là
 • 18
  Liên kết đôi được hình thành bởi
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 41
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 11 Xem thêm