Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công dân năm học 2019 - 2020 (Đề 2)

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công dân năm học 2019 - 2020 (Đề 2) với nội dung được biên soạn theo cấu trúc ôn thi học kì 2 lớp 11 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện tại nhà.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11 do VnDoc biên soạn và đăng tải, nội dung bộ câu hỏi được xây dựng theo cấu trúc chương trình học SGK 11, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện, đánh giá năng lực trực tiếp của bản thân.

 • Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động?
 • Tìm phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc ..., phát triển và truyền bá văn minh nhân loại, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.
 • Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm
 • Một trong những trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là:
 • Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: Như vậy, nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện ... , khi xã hội phân hoá thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hoà được
 • Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua
 • Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là:
 • Phân bố dân cư là:
 • Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?
 • Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào?
 • Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là:
 • Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?
 • Để xác định thành phần kinh tế, chúng ta căn cứ vào
 • Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?
 • Vì sao Đảng và nhân dân ta kiên trì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa?
 • Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là:
 • Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình
 • UNEP là tên viết tắt của:
 • Cơ cấu dân số là:
 • Sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số là:
 • Trong thời bình ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của
 • Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật là:
 • Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:
  "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày, về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là ..." (Hồ Chí Minh toàn tập, T3, tr.431)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 109
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 11 Online

  Xem thêm