Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công dân năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công dân năm học 2019 - 2020 bám sát nội dung trọng tâm kiến thức đã học, hỗ trợ học sinh ôn thi học kì 2 lớp 11 đạt hiệu quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng theo kiến thức trọng tâm từng bài theo chương trình học SGK 11, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện, làm quen cấu trúc đề thi.

 • Trong các kiểu nhà nước thì nhà nước nào là nhà nước kiểu mới, khác về chất so với các nhà nước còn lại?
 • Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là:
 • Đảng và Nhà nước ta coi chính sách dân số là:
 • Tập hợp các phương pháp, quy trình, kĩ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm là:
 • Công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt là:
 • Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?
 • Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại là:
 • Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và Nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học và công nghệ là:
 • Thế trận của quốc phòng và an ninh nhân dân là:
 • Đâu không phải là phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?
 • Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:
 • Lực lượng chính của quốc phòng là:
 • Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là:
 • Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?
 • Công dân có quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 114
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 11 Online

  Xem thêm