Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa lý

VnDoc xin mời các em tham khảo Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 để ôn tập và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

 • Câu 1:
  Nêu mục tiêu, thành tựu của ASEAN. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?
  Nêu mục tiêu, thành tựu của ASEAN
  - Mục tiêu của ASEAN
  + Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.
  + Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.
  +Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên qua đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế khác.
  + Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển
  - Thành tựu của ASEAN
  + Qua 40 năm tồn tại và phát triển, thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được là 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.
  + Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt các quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hóa.
  + Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.
  Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?
  + Ổn định sẽ tạo tiền đề cho ASEAN phát triển
  + ASEAN có vị trí địa chính trị quan trọng, nằm trong sự cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc.
  + Có nền văn hóa, tôn giáo đa dạng.
  + Nhiều nước ASEAN đều đã trải qua và chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh nên rất có khát vọng hòa bình.
 • Câu 2:

  Cho bảng số liệu

  GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2004

  (Đơn vị: tỉ USD)

  Năm

  1990

  1995

  2000

  2001

  2004

  Xuất khẩu

  287,6

  443,1

  479,2

  403,5

  565,7

  Nhập khẩu

  235,4

  335,9

  379,5

  349,1

  454,5

  a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

  b. Nhận xét về hoạt động ngoại thương của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

  a) Vẽ biểu đồ
  - Đảm bảo tính chính xác, tính khoa học và tính thẩm mỹ. Đảm bảo đầy đủ các yếu tố như tên biểu đồ, chú giải, số liệu trên biểu đồ…(thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm)
  b) Nhận xét
  - Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004 đều tăng (DC)
  + Giá trị xuất khẩu tăng 1,97 (lần)
  + Giá trí nhập khẩu tăng 1,93 (lần)
  Như vậy giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu.
  - Nhật Bản là nước xuất siêu" data-position="109492" class="fill-value fill q-value">
  a) Vẽ biểu đồ
  - Đảm bảo tính chính xác, tính khoa học và tính thẩm mỹ. Đảm bảo đầy đủ các yếu tố như tên biểu đồ, chú giải, số liệu trên biểu đồ…(thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm)
  b) Nhận xét
  - Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004 đều tăng (DC)
  + Giá trị xuất khẩu tăng 1,97 (lần)
  + Giá trí nhập khẩu tăng 1,93 (lần)
  Như vậy giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu.
  - Nhật Bản là nước xuất siêu
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 651
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 Xem thêm