Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo. Hi vọng rằng với tài liệu này sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong kì thi học kì II sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 Nâng cao trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang năm 2015 - Đề 1

 • Câu 1:

  Trong các kiểu nhà nước thì nhà nước nào là nhà nước kiểu mới, khác về chất so với các nhà nước còn lại?

 • Câu 2:

  Tập hợp các phương pháp, quy trình, kĩ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm là:   

 • Câu 3:

  Lực lượng chính của quốc phòng là:

 • Câu 4:

  Đảng và Nhà nước ta coi chính sách dân số là:

 • Câu 5:

  Công dân có quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

 • Câu 6:

  Đâu không phải là phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?

 • Câu 7:

  Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

 • Câu 8:

  Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

 • Câu 9:

  Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:

 • Câu 10:

  Công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt là:

 • Câu 11:

  Thế trận của quốc phòng và an ninh nhân dân là:

 • Câu 12:

  Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và Nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học và công nghệ là:

 • Câu 13:

  Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là:

 • Câu 14:

  Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại là:

 • Câu 15:

  Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 Xem thêm