Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo. Hi vọng rằng với tài liệu này sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong kì thi học kì II sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015 - Đề 1

 • Câu 1:

  Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là:

 • Câu 2:
  Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số nước ta là:
 • Câu 3:

  Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật là:

 • Câu 4:
  Tìm phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:
  Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc ..., phát triển và truyền bá văn minh nhân loại, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.
 • Câu 5:
  Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:
  Như vậy, nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện ... , khi xã hội phân hoá thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hoà được.
 • Câu 6:

  UNEP là tên viết tắt của:

 • Câu 7:
  Một trong những trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là:
 • Câu 8:
  Phân bố dân cư là:
 • Câu 9:
  Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào?
 • Câu 10:
  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là:
 • Câu 11:

  Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là:

 • Câu 12:
  Cơ cấu dân số là:
 • Câu 13:
  Sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số là:
 • Câu 14:
  Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm:
 • Câu 15:
  Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:
  "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày, về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là ..." (Hồ Chí Minh toàn tập, T3, tr.431)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 473
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 Xem thêm