Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

 • Câu 1:

  Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào?

 • Câu 2:

  Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?

 • Câu 3:

  Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

 • Câu 4:

  Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy luật giá trị?

 • Câu 5:

  Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu nghèo của quy luật giá trị?

 • Câu 6:

  Công dân cần vận dụng quy luật giá trị như thế nào?

 • Câu 7:

  Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện như thế nào?

 • Câu 8:

  Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất và lưu thông phải căn cứ vào đâu?

 • Câu 9:

  Quy luật giá trị quy định trong sản xuất từng sản phẩm biểu hiện như thế nào?

 • Câu 10:

  Quy luật giá trị quy định trong lưu thông tổng sản phẩm biểu hiện như thế nào?

 • Câu 11:

  Vì sao giá cả từng hàng hóa và giá trị từng hàng hóa trên thị trường không ăn khớp với nhau?

 • Câu 12:

  Quy luật giá trị tác động như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

 • Câu 13:

  Quy luật giá trị có bao nhiêu tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa?

 • Câu 14:

  Tăng năng suất lao động sẽ làm cho

 • Câu 15:

  Tăng cường lao động không làm thay đổi:

 • Câu 16:

  Quy luật giá trị vận động thông qua

 • Câu 17:

  Ngoài giá trị, giá cả quy luật thị trường còn phụ thuộc vào

 • Câu 18:

  Giữa cung và cầu tồn tại mối quan hệ

 • Câu 19:

  Công thức lưu thông hàng hóa khi tiền làm môi giới trong trao đổi là:

 • Câu 20:

  Tiền tệ ra đời do

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 3.156
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm