Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 để bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 được VnDoc.com tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11, bài viết có đáp án kèm theo giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Thành phân kinh tế nào đưới đây không có trong nên kinh tế nước ta hiện nay?

 • Câu 2:

  Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nên kinh tế quốc dân là

 • Câu 3:

  Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

 • Câu 4:

  Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên

 • Câu 5:

  Thành phần kinh tế nào sau đây có vai trò đóng góp to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí?

 • Câu 6:

  Nền kinh tế của nước ta hiện nay phát triển theo điịnh hướng nào?

 • Câu 7:

  Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào nội dung nào dưới đây?

 • Câu 8:

  Hệ thống siêu thị Metro thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

 • Câu 9:

  Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây?

 • Câu 10:

  Để tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước cần

 • Câu 11:

  Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế nhà nước?

 • Câu 12:

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế dựa trên

 • Câu 13:

  Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các lĩnh vực, vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân?

 • Câu 14:

  Doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

 • Câu 15:

  Thành phần kinh tế nào bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm, tài sản nhà nước có thể đem vào sản xuất kinh doanh

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 52
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm GDCD 11

  Xem thêm