Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Nhà nước xã hội chủ nghĩa với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 • Câu 1:

  Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?

 • Câu 2:

  Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những kiểu nhà nước nào sau đây?

 • Câu 3:

  Trong các kiểu nhà nước, nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó?

 • Câu 4:

  Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

 • Câu 5:

  Nhà nước xuất hiện do đâu?

 • Câu 6:

  Bản chất của nhà nước là gì?

 • Câu 7.

  Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản của C.Mác và Ph.Ăngghen viết: "Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định".
  Đại từ nhân xưng "các ông" trong câu nói trên muốn chỉ ai?:

 • Câu 8.

  Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào?

 • Câu 9.

  Ai đã đưa ra quan niệm "CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xoá bỏ sự bóc lột"

 • Câu 10.

  Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là:

 • Câu 11.

  Tiến trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa có mấy giai đoạn?

 • Câu 12.

  Điều kiện chủ quan có vai trò quyết định nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

 • Câu 13:

  Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào?

 • Câu 14:

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

 • Câu 15:

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

 • Câu 16:

  Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?

 • Câu 17.

  Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:

 • Câu 18.

  Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam:

 • Câu 19:

  Ai là người đưa ra tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

 • Câu 20:

  Thời kì quá độ lên CNXH ở trên phạm vi cả nước ở nước ta bắt đầu từ khi nào.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 3.074
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm