Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo bổ sung và nắm chắc kiến thức cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

 • Câu 1:

  Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

 • Câu 2:

  Trong nền sản xuất hàng hoá mục đích của sản xuất là gì?

 • Câu 3:

  Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào?

 • Câu 4:

  Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

 • Câu 5:

  Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu?

 • Câu 6:

  Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?

 • Câu 7:

  Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

 • Câu 8:

  Thực chất quan hệ cung - cầu là gì?

 • Câu 9:

  Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra như thế nào?

 • Câu 10:

  Cung và giá cả có mối quan hệ như thế nào?

 • Câu 11:

  Cầu và giá cả có mối quan hệ như thế nào?

 • Câu 12:

  Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai?

 • Câu 13:

  Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai?

 • Câu 14:

  Nội dung của quan hệ cung cầu được biểu hiện như thế nào?

 • Câu 15:

  Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

 • Câu 16:

  Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

 • Câu 17:

  Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

 • Câu 18:

  Khi trên thị trường giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

 • Câu 19:

  Khi trên thị trường cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

 • Câu 20:

  Khi trên thị trường cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.284
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm