Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

 • Câu 1:

  Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào?

 • Câu 2:

  Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?

 • Câu 3:

  Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì?

 • Câu 4:

  Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì?

 • Câu 5:

  Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

 • Câu 6:

  Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào?

 • Câu 7:

  Giá trị của hàng hóa là gì?

 • Câu 8:

  Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử?

 • Câu 9:

  Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào?

 • Câu 10:

  Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây?

 • Câu 11:

  Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi:

 • Câu 12:

  Giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu là gì?

 • Câu 13:

  Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo điều kiện nào sau đây?

 • Câu 14:

  Để may xong một cái áo, hao phí lao động của anh B tính theo thời gian mất 4 giờ. Vậy 4 giờ lao động của anh B được gọi là gì?

 • Câu 15:

  Giá trị xã hội của hàng hóa bao gồm những bộ phận nào?

 • Câu 16:

  Hàng hóa có thể tồn tại dưới những dạng nào sau đây?

 • Câu 17:

  Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ?

 • Câu 18:

  Giá trị xã hội của hàng hóa được kết tinh trong hàng hóa bao gồm những yếu tố nào?

 • Câu 19:

  Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ?

 • Câu 20:

  Hãy chỉ ra đâu là hình thái tiền tệ?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 4.243
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm