Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - Phần 1 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - Phần 2

 • Câu 1:

  Vì sao sự nghiệp giáo dục – đào tạo nước ta được coi là quốc sách hàng đầu?

 • Câu 2:

  Nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo nước ta hiện nay là gì?

 • Câu 3:

  Để phát triển giáo dục đào tạo, nhà nước cần phải có chính sách như thế nào?

 • Câu 4:

  Muốn nâng cao hiệu quả và chất lượng của giáo dục đào tạo chúng ta phải làm như thế nào?

 • Câu 5:

  Nước ta muốn thoát khỏi tình trạng kém phát triển, hội nhập có hiệu quả thì giáo dục đào tạo cần phải thực hiện nhiệm vụ như thế nào?

 • Câu 6:

  Làm thế nào để mở rộng quy mô giáo dục – đào tạo nước ta?

 • Câu 7:

  Thế nào là mở rộng quy mô giáo dục?

 • Câu 8:

  Vì sao công bằng xã hội trong giáo dục là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

 • Câu 9:

  Phương hướng tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo đòi hổi chúng ta phải làm gì?

 • Câu 10:

  Đảng và nhà nước ta có quan niệm và nhận định như thế nào về giáo dục và đào tạo?

 • Câu 11:

  Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học công nghệ là gì?

 • Câu 11:

  Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học công nghệ là gì?

 • Câu 12:

  Một trong những nhiệm vụ của khoa học công nghệ là gì?

 • Câu 13:

  Phương án nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

 • Câu 14:

  Nhờ dâu mà các nước phát triển nhanh, nền kinh tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ?

 • Câu 15:

  Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.532
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm GDCD 11

  Xem thêm