Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công dân với sự phát triển kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

 • Câu 1:

  Vì sao sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội loài người?

 • Câu 2:

  Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là:

 • Câu 3:

  Xác định đúng đắn vai trò của sản xuất của cải vật chất có ý nghĩa như thế nào?

 • Câu 4:

  Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến sự tồn tại của xã hội?

 • Câu 5:

  Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến mọi hoạt động của xã hội?

 • Câu 6:

  Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

 • Câu 7:

  Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động?

 • Câu 8:

  Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất được gọi là gì?

 • Câu 9:

  Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là gì?

 • Câu 10:

  Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì? 

 • Câu 11:

  Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?

 • Câu 12:

  Sức lao động là gì?

 • Câu 13:

  Vì sao sức lao động giữ vai trò quan trọng nhất, quyết định nhất trong yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất?

 • Câu 14:

  Tư liệu sản xuất được chia thành những loại nào?

 • Câu 15:

  Thế nào là cơ cấu kinh tế hợp lí?

 • Câu 16:

  Trong tư liệu lao động thì loại nào quan trọng nhất?

 • Câu 17:

  Trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu nào quan trọng nhất?

 • Câu 18:

  Tư liệu lao động được phân thành mấy loại?

 • Câu 19:

  Đối tượng lao động được phân thành mấy loại?

 • Câu 20:

  Hệ thống bình chứa của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 4.210
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm