Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

 • Câu 1:

  Dân chủ là gì?

 • Câu 2:

  Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?

 • Câu 3:

  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?

 • Câu 4:

  Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

 • Câu 5:

  Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

 • Câu 6:

  Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế như thế nào?

 • Câu 7:

  Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

 • Câu 8:

  Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

 • Câu 9:

  Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

 • Câu 10:

  Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam là gì?

 • Câu 11:

  Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

 • Câu 12.

  Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào?

 • Câu 13.

  Dân chủ được xem xét dưới góc độ nào?

 • Câu 14.

  So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào?

 • Câu 15.

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: "Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có... làm tròn bổn phận công dân" (Hồ Chí Minh)

 • Câu 16.

  Điền vào ô trống từ còn thiếu: "Quyền không bao giờ có thể ở một mức độ cao hơn chế độ ... và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ ... đó quyết định" (Mác: Phê phán Cương lĩnh Gôta)

 • Câu 17.

  Câu "Thực hành dân chủ là cái chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn" là của ai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 3.357
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm