Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới là

 • Câu 2:

  Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là

 • Câu 3:

  Ý thức trách nhiệm của công dân đôi với chính sách quốc phòng và an ninh thê hiện ở việc:

 • Câu 4:

  Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của

 • Câu 5:

  Để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay thì tiềm lực phát triển kinh tế của đất nước, sức mạnh của chế độ chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.... chính là sức mạnh bên trong và là nhân tố

 • Câu 6:

  Nghĩa vụ của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc

 • Câu 7:

  Kết hợp kinh tế- xã hội với quốc phòng, an ninh là

 • Câu 8:

  Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng

 • Câu 9:

  Ông A là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng lí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia điình ông A, em sẽ khuyên ông A như thế nào?

 • Câu 10:

  Phát hiện K bắt trộm chó nhà mình nên V rủ thêm H và G đến hỗ trợ và đánh K, trói lại tra khảo. Việc làm này của K là

 • Câu 11:

  Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng của quốc gia thể hiện ở việc:

 • Câu 12:

  Những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền, sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm Hiến pháp, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam được coi là hoạt động

 • Câu 13:

  Nội dung nào dưới đây là nhiệm vụ của quốc phòng an ninh?

 • Câu 14:

  Anh A có hành vi câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của anh A là

 • Câu 15:

  Thấy người lạ vào xóm của mình phát tài liệu và tuyên truyền về tôn giáo lạ, K đã báo cho chính quyền đại phương. Việc làm của K là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 11
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm