Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện trong các môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11: Dòng điện trong các môi trường với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

 • Câu 1.

  Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng?

 • Câu 2.

  Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng?

 • Câu 3.

  Kim loại dẫn điện tốt vì

 • Câu 4.

  Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

 • Câu 5.

  Khi nhiệt độ của khối kim loại tăng lên 2 lần thì điện trở suất của nó

 • Câu 6.

  Khi chiều dài của khối kim loại đồng chất tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở suất của kim loại đó

 • Câu 7.

  Khi đường kính của khối kim loại đồng chất, tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại

 • Câu 8.

  Có một lượng kim loại xác định dùng làm dây dẫn. Nếu làm dây với đường kính 1 mm thì điện trở của dây là 16 Ω. Nếu làm bằng dây dẫn có đường kính 2 mm thì điện trở của dây thu được là

 • Câu 9.

  Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

 • Câu 10.

  Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

 • Câu 11 :

  Hạt tải điện trong kim loại là

 • Câu 12.

  Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 330 K thì điện trở suất của bạc là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 207
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm