Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 (Đề 4)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 (Đề 4) giúp học sinh củng cố kiến thức Hóa 8 đã học nhằm nâng cao kết quả học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 có đáp án lời giải chi tiết, đươc đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học trong chương trình lớp 8.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Nguyên tố cacbon (C) là tập hợp những nguyên tử có cùng?

 • Câu 2.

  Hợp chất KMnO4 có phân tử khối là

 • Câu 3.

  Một hỗn hợp gồm bột sắt và cát. Có thể dùng dụng cụ nào sau đây để tách riêng bột sắt ra khỏi hỗn hợp trên?

 • Câu 4.

  Cho các dãy chất sau: Ca, KOH, Na2SO4, KCl, C, Fe, KMnO4, NaCl, NaOH, N2. Số đơn chất trong dãy trên.

 • Câu 5

  Điền các cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

  Nguyên tử có thể ………với nhau ……….. mà nguyên tử có khả năng này. Do đó khả năng………..tùy thuộc ở số…………. cùng sự…………….. trong vỏ.

  Gợi ý trả lời: ...., ...., ....
  liên kết, khả năng liên kết, liên kết, electron, sắp xếp của chúng
 • Câu 6
  a) Có một can nhựa đựng dầu hỏa có lẫn nước, làm cách nào để lấy được dầu hỏa
  dốc ngược can nhựa
  Dốc ngược can nhựa, dầu hỏa nhẹ nổi lên trên, nước ở dưới đáy can, đổ từ từ nắp can đến khi hết nước ta thu được dầu hỏa còn lại trong can.
 • b
  Làm cách nào để thu được muối ăn từ nước muối
  làm bay hơi
  Sử dụng phương pháp làm bay hơi nước muối, được muối
 • Câu 7
  Tính khối lượng bằng gam của nguyên tố Kali, Canxi. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam.
  Trả lời: Khối lượng bằng gam của nguyên tố Kali, Canxi lần lượt là ... và ....
  6,642.10-23 g và 6,476.10-23 g

  Nguyên tử khối của Ca 40 đvC

  1đvC có khối lượng = rac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 0,{16605.10^{ - 23}}g

  Khối lượng bằng gam của Ca: % MathType!MTEF!2!1!+-
0,{16605.10^{ - 23}} 	imes 40 = 6,{642.10^{ - 23}}g

  Nguyên tử khối của K 39 đvC

  1đvC có khối lượng = rac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 0,{16605.10^{ - 23}}g

  Khối lượng bằng gam của K: 0,{16605.10^{ - 23}} 	imes 39 = 6,{476.10^{ - 23}}g

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 211
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 8

  Xem thêm