Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 (Đề 5)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 (Đề 5) do VnDoc đăng tải nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức Hóa 8 đã học, nâng cao kết quả học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 có đáp án kèm theo lời giải chi tiết, đươc đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, nhằm hỗ trợ cho các thầy cô trong quá trình ra đề cũng như ôn tập Hóa học 8.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Dãy chất nào dưới đây là hỗn hợp?
 • Câu 2.

  Nguyên tử lưu huỳnh nặng hay nhẹ hơn nguyên tử oxi bao nhiêu lần

 • Câu 3.

  Hợp chất là chất được tạo bởi

 • Câu 4.

  Phân tử Al2(SO4)3 có khối lượng phân tử là:

 • Câu 5
  Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử
  Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tố là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân
 • Câu 6
  Hợp chất N2Ox có phân tử khối bằng 108 đvC. Giá trị của x trong hợp chất.
  5

  Phân tử khối của hợp chất N2Ox bằng: 2.14 + 16.x = 108

  => 28 + 16x = 108 => x = 5

  Vậy công thức hóa học của hợp chất là N2O5

  Ý nghĩa của công thức hóa học cho biết:

  + Hợp chất do 2 nguyên tố là N và O tạo nên

  + Có 2 nguyên tử N và 5 ngyên tử O trong 1 phân tử N2O5

  + Phân tử khối của hợp chất bằng 108 đvC

 • Câu 7
  Tính khối lượng bằng gam của nguyên tố natri, magie. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam.
  Trả lời: Khối lượng bằng gam của nguyên tố natri, magie lần lượt là .....10-23 gam và ....10-23 gam
  3,81915 và 3,8852

  Tính khối lượng bằng gam của nguyên tố Natri, Magie.

  Nguyên tử khối của Na 23 đvC

  1đvC có khối lượng = rac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 0,{16605.10^{ - 23}}g

  Khối lượng bằng gam của Na: 0,{16605.10^{ - 23}} 	imes 23 = 3,{81915.10^{ - 23}}g

  Nguyên tử khối của Mg 24 đvC

  1đvC có khối lượng = rac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 0,{16605.10^{ - 23}}

  Khối lượng bằng gam của Mg:

  0,{16605.10^{ - 23}} 	imes 24 = 3,{8852.10^{ - 23}}g

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 8

  Xem thêm