Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 (Đề 8)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 (Đề 8) gồm các câu hỏi kèm theo lời giải chi tiết giúp học sinh củng cố kiến thức Hóa 8 đã học, nâng cao kết quả học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

VnDoc mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo hệ thống Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 có đáp án kèm theo lời giải chi tiết, nhằm hỗ trợ cho các thầy cô trong quá trình ra đề cũng như ôn tập Hóa học 8 cho học sinh.

 • Câu 1

  Dãy nào sau đây chỉ gồm các đơn chất?

 • Câu 2

  Nguyên tử sắt nặng hay nhẹ hơn, bao nhiêu lần so với nguyên tử magie.

 • Câu 3

  Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 2Fe2O3 bằng:

 • Câu 4

  Trong nguyên tử, hạt nào dưới đây mang điện tích âm.

 • Câu 5

  Chọn các từ sau: Hidro, kí hiệu hóa học, nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, oxi phù hợp điền vào chỗ trống hoàn thành các câu sau:

  a) Hóa trị của một nguyên tử hay nhóm nguyên tử được xác định theo hóa trị của ……….. là một đơn vị và hóa trị của ………… là hai đơn vị.

  Gợi ý trả lời: ...., ....
  hidro, oxi
 • b
  Công thức hóa học của …………. gồm có nhiều …………
  hợp chất, kí hiệu hóa học
 • Câu 6
  Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

  a, Canxi oxit (vôi sống). Biết phân tử gồm 1 nguyên tử Ca liên kết với 1 nguyên tử oxi

  Gợi ý trả lời: ...., ....
  CaO, 56 đvC
 • b
  Caxi hidroxit, biết gồm 1 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H
  Ca(OH)2, 74 đvC
 • c
  Natri clorua, biết phân tử gồm 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử clorua
  NaCl, 58,5 đvC
 • Câu 7
  Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối 342 đvC. Xác định giá trị x và cho biết phân tử khối của hợp chất.
  Al2(SO4)3, 342 đvC

  Phân tử khối của Alx(SO4)3 bằng: x.NTK Al + 3.NTK S + 4.3.NTK O = 342

  => 27x + 32.3 + 16.4.3 = 342 => x = 2

  Công thức hóa học của hợp chất là Al2(SO4)3 Ý nghĩa của công thức hóa học trên cho biết:

  Hợp chất do 3 nguyên tố là Al, S, O tạo nên

  Có 2 nguyên tử Al, 3 nguyên tử S và 12 nguyên tử O trong 1 phân tử Al2(SO4)3

  Phân tử khối của hợp chất bằng 342 đvC

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 912
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm