Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 7 

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 7 củng cố và hệ thống lại kiến thức môn Ngữ văn lớp 7 VnDoc xin giới thiệu bài test Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 7 - Đề số 2. Tham gia làm bài để ôn tập và rèn luyện kiến thức nhé! Bài test có đi kèm phần đáp án để các bạn so sánh và đối chiếu kết quả. Chúc các bạn học tốt!

Để học tốt môn Ngữ văn 7, mời các bạn tham khảo thêm:

 • Câu 1:
  Dòng nào nói đúng một trong những biểu tượng cho lòng yêu nước của nhân dân ta trong “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta"?
 • Câu 2:
  Từ “bổn phận” có ý nghĩa như thế nào?
 • Câu 3:
  Câu tục ngữ nào nói về quan hệ gia đình?
 • Câu 4:
  Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" viết theo kiểu văn bản nào?
 • Câu 5:
  Câu tục nhữ nào nói về giá trị của đất đai đối với đời sống con người?
 • Câu 6:
  Ai là tác giả văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng việt?
 • Câu 7:
  Theo tác giả, vì sao chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc?
 • Câu 8:
  Bài Đức tính giản dị của Bác Hồ được viết trong hoàn cảnh nào?
 • Câu 9:
  Dòng nào nêu đúng hành động yêu nước của những người phụ nữ tham gia kháng chiến “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta"?
 • Câu 10:
  Ý nào nêu đúng đặc điểm dẫn chứng được đưa vào văn bản nghị luận “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”?
 • Câu 11:
  Nội dung khái quát toàn bộ văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng việt” là gì?
 • Câu 12:
  Đường nào nêu đúng nội dung của tục ngữ:
 • Câu 13:
  Hãy cho biết tầm quan trọng con người trong câu tục nhữ: "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” là yếu tố nào?
 • Câu 14:
  Câu tục ngữ nào dưới đây diễn đạt bằng hình ảnh ẩn dụ?
 • Câu 15:
  Tác giả có nhận xét gì về từ vựng tiếng việt trong đoạn văn trên?
 • Câu 16:

  Đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn “Đức tính giản  dị của Bác Hồ” là gì?

 • Câu 17:
  Dòng nào nêu đúc nội dung văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ?
 • Câu 18:
  Xác định kiểu văn bản của đức tính giản dị của Bác Hồ?
 • Câu 19:
  Từ “Vàng” trong câu “Tấc đất, tấc vàng" có nghĩa là gì?
 • Câu 20:
  Hình thức so sánh được sử dụng trong câu tục ngữ nào dưới đây:
 • Câu 21:
  Câu tục ngữ nào nhấn mạnh vai trò của mùa vụ?
 • Câu 22:
  Ai là tác giả của văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”?
 • Câu 23:
  Xác định đúng câu tục ngữ nói về kinh nghiệm dự báo thời tiết?
 • Câu 24:
  Cụm từ nào chỉ đặc điểm âm thanh của tiếng việt?
 • Câu 25:
  Tác giả bài viết “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là ai?
 • Câu 26:
  Các vế của mỗi câu tục ngữ phần lớn có quan hệ với nhau như thế nào?
 • Câu 27:
  Phải hiểu “Mưa tháng ba hoa đất" như thế nào?
 • Câu 28:
  Tác giả Hoài Thanh đi đến nhận định nguồn gốc của văn chương là gì?
 • Câu 29:
  Câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” được sử dụng trong lĩnh vực nào?
 • Câu 30:
  Câu văn nào sử dụng hình thức so sánh?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
102 8.753
Sắp xếp theo

Môn Ngữ Văn lớp 7

Xem thêm