Đề kiểm tra 15 phút Đại số lớp 10 Chương 1 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút Toán 10

VnDoc mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Đại số lớp 10 Chương 1 Đề 2 nằm trong chương trình Toán 10 đã được học và làm quen cấu trúc bài kiểm tra 15 phút lớp 10.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 có đáp án bám sát nội dung trọng tâm Chương 1 Đại số 10, là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình dạy và học Toán 10 đạt hiệu quả.

 • Câu 1:

  Cho tập A=\left\{ 1,2,5,7 \right\}B=\left\{ 2,3,6,7,8 \right\}. Khi đó tập A\cup B là:

 • Câu 2:

  Tập xác định của hàm số y=\frac{\sqrt{2x-1}}{{{x}^{2}}-1}

 • Câu 3:

  Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là hàm số lẻ?

 • Câu 4:

  Đồ thị hàm số y={{x}^{2}}-3x+5 đi qua điểm nào sau đây?

 • Câu 5:

  Cho hàm số y=\frac{1}{2}x+3 có đồ thị là đường thẳng d. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng d

 • Câu 6:

  Số tập con của tập A=\left\{ 2,4 \right\}

 • Câu 7:

  Cho A=(-\infty ; 2] ; B=[2 ;+\infty) ; C=(0 ; 3). Câu nào sau đây sai?

 • Câu 8:

  Câu nào dưới đây không phải là một mệnh đề?

 • Câu 9:

  Cho tập hợp A=\left\{ 1,2,4,5,7,8 \right\}B=\left\{ -2,-1,0,5,6,7,8,9 \right\}. Khi đó A\backslash B là:

 • Câu 10:

  Cho M, N là hai tập hợp thì \left( M\cap N \right)\cup M

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 3.550
Sắp xếp theo
  Môn Toán lớp 10 Xem thêm