Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 3 với những câu hỏi trắc nghiệm Lý tổng hợp được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm môn Lý đã học, giúp học sinh củng cố và rèn luyện nhằm nâng cao thành tích học tập trong chương trình học lớp 8.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 4

 • 1
  Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
 • 2
  Có hai cốc nước: cốc (1) chứa nước lạnh, cốc (2) chứa nước nóng. Tốc độ chuyển động của các phân tử nước
 • 3
  Đổ l00cm3 rượu vào l00cm3 nước sẽ thu được một lượng hỗn hợp rượu và nước với thể tích
 • 4
  Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này có sự chuyển hoá năng lượng:
 • 5
  Câu nào sau đây viết về nhiệt năng là không đúng?
 • 6
  Chọn câu sai:
 • 7
  Hãy nhìn ngọn lửa của cây nến đang cháy. Năng lượng nhiệt được truyền theo hướng nào?
 • 8
  Chọn nhận xét sai.
 • 9
  Đứng gần ngọn lừa hoặc lò sưởi, ta sẽ cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến ta bằng cách nào?
 • 10
  Năng lượng từ Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 312
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lí 8

Xem thêm