Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26 có đáp án

Để giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học trong chương trình Vật lý 8 bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, VnDoc mời các bạn tham khảo bài Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26. Tài liệu hỗ trợ học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong bài 26 Vật lý 8 Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Đây là tài liệu trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để luyện tập thêm các bài khác, mời các bạn vào chuyên mục Trắc nghiệm Vật lý 8 trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp các bài test online môn Vật lý cho các em ôn luyện, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi Vật lý 8 sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm: 

 • Bài 1:

  Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất toả nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?

 • Bài 2:

  Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất toả nhiệt?

 • Bài 3:

  Khi nói năng suất toả nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là gì?

 • Bài 4.

  Biết năng suất toả nhiệt của than đá là q = 27.106J/kg. Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 12kg than đá là:

  Ta có:

  Nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy 12kg12kg than đá là:

  Q = qm = 27.106.12 = 324.106

  Đáp án cần chọn là: C

 • Bài 5:

  Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất

 • Bài 6:

  Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hoả? Biết năng suất toả nhiệt của củi, than đá và dầu hoả lần lượt là 10.106J/kg, 27.106J/kg, 44.106J/kg.

 • Bài 7:

  Người ta dùng bếp dầu hoả để đun sôi 2 lít nước từ 200C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu hoả cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu toả ra làm nóng nước và ấm. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K, năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 46.106J/kg, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

 • Bài 8:

  Một người dung khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Biết năng suất toả nhiệt của khí đốt tự nhiên là 44.106J/kg. Lượng khí đốt dùng để đun sôi 3 lít nước ở 300C là

 • Bài 9:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,25kg dầu hoả mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 180C. Biết năng suất toả nhiệt của dầu hoả là q = 44.106J/kg. Hiệu suất của bếp dầu là:

 • Bài 10:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,25kg dầu hoả mới đun sôi được 4,2 lít nước ở 160C nóng tới 960C. Biết năng suất toả nhiệt của dầu hoả là q = 44.106J/kg. Hiệu suất của bếp dầu là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 6
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lí 8

Xem thêm