Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Sau bài học Vật lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, học sinh cần phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu; viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra; nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức; vận dụng cơng thức tính năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8 huyện Việt Yên, Bắc Giang năm 2014 - 2015

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Bài C1 (trang 92 SGK Vật Lý 8): Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

Lời giải:

- Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng 3,14 lần than bùn.

Bài C2 (trang 92 SGK Vật Lý 8): Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

Lời giải:

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là:

Q1 = q1.m1 = 107.15 = 15.107J.

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá là:

Q2 = q2.m2 = 27.106.15 = 4,05.108J.

Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng Q1 là: 3,41 kg

Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng Q2 là: 9,2 kg

Đánh giá bài viết
9 1.221
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Vật Lí 8

    Xem thêm