Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Vật lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Sau khi học xong Vật lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?, học sinh cần giải thích được chuyển động Bơ- rao, chỉ ra được sự tương tự giữa chuyển động của quả bóng bay khổng lồ do vô số HS sô đẩy từ nhiều phía và chuyển động Bơ-rao; nắm được rằng khi phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng ca, giải thích được tại sao khi nhiệt độ càng cao thì hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh.

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng

Bài C1 (trang 71 SGK Vật Lý 8): Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao- nơ?

Lời giải:

Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao- nơ.

Bài C2 (trang 71 SGK Vật Lý 8): Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao- nơ?

Lời giải:

Các học sinh tương tự với những phân tử nước trong thí nghiệm của Brao- nơ.

Bài C3 (trang 72 SGK Vật Lý 8): Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động?

Lời giải:

Do các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động hỗn độn không ngừng. Trong khi chuyển động, các phân tử nước va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía, các va chạm này không cân bằng, làm cho các hạt phấn hoa cũng chuyển động hỗn độn không ngừng

Bài C4 (trang 72 SGK Vật Lý 8): Đổ nhẹ nước vào một bình đựng dung dịch đồng sun phát màu xanh (H.20.4). Vì nước nhẹ hơn nên nổi ở trên tạo thành một mặt phân cách giữa hai chất lỏng.

Sau một thời gian, mặt phân cách này mờ dần rồi mất hẳn. Trong bình chỉ còn một chất lỏng đồng nhất màu xanh nhạt. Nước và dung dịch đồng sun phát đã hòa lẫn vao nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng khuếch tán.

Hãy dùng những hiểu biết của mình về nguyên tử, phân tử để giải thích cho hiện tượng trên.

Lời giải:

Chúng dần hòa trộn vào nhau tạo thành chất lỏng màu xanh nhạt vì các phân tử nước và đồng sun phát đều chuyển động hỗn độn không ngừng về mọi phía, các phân tử đồng sun phát có thể chuyển động lên trên, xen vào khoảng cách giữa những phân tử nước và ngược lại các phân tử nước có thể chuyển động xuống dưới xen vào giữa khoảng cách của các phân tử đồng.

Bài C5 (trang 73 SGK Vật Lý 8): Tại sao trong nước hồ, ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều?

Lời giải:

Vì các phân tử không khí có thể nằm giữa khoảng cách của các phân tử nước. Đồng thời các phân tử không khí và các phân tử nước luôn chuyển động không ngừng nên dù nhẹ hơn, các phân tử không khí cũng không 'nổi lên' và thoát ra khỏi nước.

Bài C6 (trang 73 SGK Vật Lý 8): Hiện tượng khuyếch tán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không? Tại sao?

Lời giải:

Hiện tượng khuếch tán sẽ xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ vì khi tăng nhiệt độ thì các phần tử, nguyên tử chuyển động nhanh hơn, chúng tự hòa trộn với nhau nhanh hơn.

Bài C7 (trang 73 SGK Vật Lý 8): Bỏ vài hạt thuốc tím vào một cốc đựng nước lạnh và một cốc đựng nước nóng. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích.

Lời giải:

Thuốc tím trong cốc nước nóng sẽ hòa tan nhanh hơn vì trong cốc nước nóng, nhiệt độ cao hơn nên các phân tử nước và các phân tử thuốc tím chuyển động hỗn độn nhanh hơn. Kết quả là hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn.

Đánh giá bài viết
20 5.685
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Vật Lí 8

    Xem thêm