Bản báo cáo thực hành nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Mẫu báo cáo thực hành bài 11 môn Vật lý 8

Bản báo cáo thực hành nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét là mẫu báo cáo thực hành Vật lý 8 bài 11 được VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Mẫu báo cáo thực hành nghiệm lại lực đẩy Ác si mét này sẽ giúp học sinh viết được công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét, trình bày được nội dung thực hành. Chúc các em học tốt!

BẢN BÁO CÁO THỰC HÀNH

NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

Họ và tên:…………………………………… Nhóm:……. Lớp: 8/….

Điểm

Nhận xét của thầy:

1. Trả lời câu hỏi:

C4. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

C5. Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo những đại lượng nào?

a).............................................................................................................................................................................

b)............................................................................................................................................................................

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

Lần đo

Trọng lượng P1 của vật (N)

Hợp lực P2 của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm trong nước (N)

Lực đẩy Ác-si-mét

FA=P1-P2 (N)

1

FA1=

2

FA2=

3

FA3=

Kết quả trung bình: Bản báo cáo thực hành nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật:

Lần đo

Trọng lượng P3 của cốc C (N)

Trọng lượng P4 của nước và

cốc C (N)

Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chổ

PN=P4-P3 (N)

1

PN1=

2

PN2=

3

PN3=

Kết quả trung bình: Bản báo cáo thực hành nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

4. Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
42 8.507
Sắp xếp theo

Vật lý lớp 8

Xem thêm