Giải Vật Lý 8 bài 4 SBT: Biểu diễn lực

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực được VnDoc chia sẻ dưới đây. Gồm 13 bài tập nằm trong SBT Vật lý lớp 8 kèm theo hướng dẫn chi tiết nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, đánh giá so sánh kết quả, từ đó học tốt môn Vật lý lớp 8. Dưới đây là nội dung chi tiết các em tham khảo nhé

Bài 4.1 SBT Vật lý 8

Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào?

A. Không thay đổi.

B. Chỉ có thể tăng dần.

C. Chỉ có thể giảm dần.

D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.

Giải

Chọn D

Vì nếu lực tác dụng lên vật là lực kéo thì có thể làm cho vận tốc tăng dần còn nếu lực tác dụng lên vật là lực cản thì có thể làm cho vận tốc giảm dần.

Bài 4.2 SBT Vật lý 8

Bài 4.2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Nêu hai ví dụ chứng tỏ lực làm thay đổi vận tốc, trong đó một ví dụ lực làm tăng vận tốc, một ví dụ lực làm giảm vận tốc.

Giải

Có thể cho ví dụ như sau:

 • Thả viên bi lăn trên máng nghiêng xuống, lực hút của Trái Đất làm tăng vận tốc của viên bi.
 • Xe đang chuyển động, nếu hãm phanh, lực cản làm vận tốc xe giảm.

Bài 4.3 SBT Vật lý 8

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Khi thả vật rơi, do sức................... vận tốc của vật.....................

Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do.................. của cát nên vận tốc của bóng bị.....................

Trả lời:

Khi thả vật rơi, do sức hút của Trái Đất vận tốc của vật tăng.

Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do lực cản của cát nên vận tốc của bóng bị giảm.

Bài 4.4 SBT Vật lý 8

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình sau đây (H.4.1a, b)

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Giải:

Hình a: Vật chịu tác dụng của hai lực: lực kéo Fk có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 5.50 = 250N. Lực cản Fc có phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 3.50 = 150N.

Hình b: Vật chịu tác dụng của hai lực: trọng lực P có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, cường độ 2.100 = 200N. Lực kéo Fk nghiêng một góc 30o với phương nằm ngang, chiều hướng lên trên, cường độ 3.100 = 300N.

Bài 4.5 SBT Vật lý 8

Bài 4.5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Biểu diễn các vectơ lực sau đây:

 • Trọng lực của một vật 1500N (tỉ xích tùy chọn).
 • Lực kéo một xà lan là 2000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ xích 1cm ứng với 500N.

Giải

 • Trọng lực của một vật 1500N (hình a)
 • Lực kéo của một xà lan là 2000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ xích 1cm ứng với 500N (hình b)

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Bài 4.7 SBT Vật lý 8

Bài 4.7 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V. Nếu tác dụng lên ôtô lực F theo hai tình huống minh họa trong hình a và b (H.4.3) thì vận tốc của ôtô thay đổi như thế nào?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

A. Trong tình huống a vận tốc tăng, trong tình huông b vận tốc giảm

B. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc giảm

C. Trong tình huống a vận tốc tăng, trong tình huống b vận tốc tăng

D. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc tăng

Giải

=> Chọn D

Bài 4.8 SBT Vật lý 8

Bài 4.8 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực:

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực có: điểm đặt A; phương thẳng đứng; chiều từ dưới lên; cường độ 10N;

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực có: điểm đặt A; phương nằm ngang; chiều từ trái sang phải; cường độ 20N;

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực có: điểm đặt A; phương tạo với Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực, Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực các góc bằng nhau và bằng 45°; chiều hướng xuống dưới; cường độ 30N

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Giải:

=> Chọn D

Bài 4.9 SBT Vật lý 8

Bài 4.9 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây OA, OB (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Giải:

Đèn chịu tác dụng của các lực:

 • Lực Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực: Gốc là điểm O, phương trùng với sợi dây OA, chiều từ O đến A và có độ lớn 150N.
 • Lực Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực: Gốc là điểm O, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có độ lớn 150N
 • Lực Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực: Gốc là điểm O, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có độ lớn 150N.

Bài 4.10 SBT Vật lý 8

Bài 4.10 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lúc sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực:

 • Trọng lực Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực
 • Lực kéo Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 250N.
 • Lực Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực đỡ vật có phương vuông góc với mặt nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 430N.

Chọn tỉ xích 1cm ứng với 100N

Giải

Biểu diễn như hình 4.1G

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Bài 4.11 SBT Vật lý 8

Bài 4.11 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Dùng búa nhổ đinh khỏi tấm ván. Hình nào trong hình 4.6 biểu diễn đúng lực tác dụng của búa lên đinh?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Giải:

=> Chọn C

Bài 4.12 SBT Vật lý 8

Bài 4.12 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một hòn đá bị ném xiên đang chuyển động cong. Hình nào trong hình 4.7 biểu diễn đúng lực tác dụng lên hòn đá (Bỏ qua sức cản của môi trường).

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Giải

Chọn D

Bài 4.13 SBT Vật lý 8

Bài 4.13 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật được treo bởi hai sợi dây giống hệt nhau, có phương hợp với nhau một góc 120° (H.4.8). Biết sức căng của các sợi dây là bằng nhau và bằng trọng lượng của vật là 20N. Chọn tỉ xích 1cm = 10N.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Giải:

Biểu diễn như hình dưới

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 4: Biểu diễn lực

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bài tiếp theo: Giải bài tập SBT Vật lý lớp bài 5: Sự cân bằng lực - Quán tính

Như vậy là VnDoc đã chia sẻ xong bài Giải Vật Lý 8 bài 4 SBT: Biểu diễn lực. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình giải bài tập Vật lí lớp 8, ôn tập và rèn luyện tại nhà. Ngoài ra để tìm hiểu thêm về môn Vật lý các em xem thêm các tài liệu liên quan về môn này nhé: Vật lý lớp 8, Giải Vở BT Vật Lý 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Lý thuyết môn Vật lí lớp 8

Đánh giá bài viết
116 32.590
Sắp xếp theo
  Giải Vở BT Vật Lý 8 Xem thêm